Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
k-sukkub
Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
k-sukkub
4077 ba3e
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viamyzone myzone
k-sukkub
1838 041f
Reposted fromcalifornia-love california-love viaseverine severine
k-sukkub
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viasilence89 silence89
k-sukkub
Za każdym odnoszącym sukcesy mężczyzną stoi kobieta ze zmęczonymi nogami i migreną. A za każdą odnoszącą sukcesy kobietą jest rozwód.
— 'Zgorzkniała pizda'
8784 d830 500

taryntaryn:

I was looking through my old files and found this comic I did in my last year of college, where we had to use the phrase “Are you alright?” 

I’ve always loved strawberries. :)

k-sukkub
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
k-sukkub
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol vianecropixie necropixie
k-sukkub
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die vianegacja negacja
2343 8f59 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaBincsm Bincsm
k-sukkub
create the music. by clicking the squares.
Reposted fromfischi fischi viaswallowbirds swallowbirds
k-sukkub
5023 ee09
Reposted fromagnieszka111213 agnieszka111213 viatosiaa tosiaa
k-sukkub
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromtomowa tomowa viaNoCinderella NoCinderella
k-sukkub
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
3622 4759 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNoCinderella NoCinderella
k-sukkub
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viakomplikacja komplikacja
k-sukkub
k-sukkub
Mogłaś mówić, przecież to ważne. Ale nie powiedziałaś, bo wiesz, że to ważne, ale jednocześnie próbujesz to umniejszyć bo wiesz, że nie umiesz nic z tym zrobić. I nie zrobisz, bo jesteś słaba.
— F.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadestructives destructives
k-sukkub
Portret kobiecy

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
Reposted frompoezja poezja viadestructives destructives
k-sukkub
3523 ea4d 500
Łódź.
Reposted fromrol rol viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl