Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
k-sukkub
4271 9c92 500
Reposted frombiru biru viairys irys
k-sukkub
lobanov
Reposted bylwce lwce
k-sukkub
0030 c72f 500
Reposted fromsommteck sommteck viakotfica kotfica
k-sukkub
5167 e775
Reposted frommadreality madreality vianatalkaaaa natalkaaaa
7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viastraggler straggler
k-sukkub
5863 407a
Reposted fromjufolud jufolud viacosdziwnego cosdziwnego
k-sukkub
balonik
Reposted frommajkey majkey viacreep creep
k-sukkub
3771 e00c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viainnocent-whisper innocent-whisper
k-sukkub
pranie
k-sukkub
Zakochałam się w magii słów, w tym, w jaki sposób mnie dotykał i co mówił, kiedy mnie dotykał. Pociągnął mnie za sobą jak wiatr pociąga nasiona dmuchawca. Ja - bez woli... On jak żywioł.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianezavisan nezavisan
k-sukkub
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viadreamerlive dreamerlive
k-sukkub
9522 8a3a
Reposted fromkjuik kjuik viadiebitchdie diebitchdie
k-sukkub
Reposted fromoll oll viaanorexianervosa anorexianervosa
k-sukkub
6901 2575 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapsychoviolet psychoviolet
k-sukkub
4507 9bb5 500
Reposted frombecurious becurious viadiebitchdie diebitchdie
k-sukkub
Też tak masz? Że czasami nie chce Ci się sięgnąć po kubek, który stoi za wysoko, więc bierzesz ten pierwszy z brzegu, może być brudny? Że nie chce Ci się przyspieszyć, żeby zdążyć na autobus, a później wleczesz się kilka kilometrów w deszczu? Że nie masz ochoty na rozmowę z przyjaciółmi, wolisz posiedzieć sama w pustym pokoju ze szklanką whiskey w ręku? Że nie chce Ci się nawet myśleć i leżysz w milczeniu, przysłuchując się melodii jaką komponuje wiatr za oknem? Też tak czasami masz? Że nie chce Ci się żyć?
— tak
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaostatni ostatni
k-sukkub
8751 ff13
Reposted fromowca owca viasoundofsilence soundofsilence
k-sukkub
Reposted fromlouve louve viaasiekxp asiekxp
k-sukkub
7960 d1e5
AUSGESCHLAFEN!
Reposted fromfoina foina viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl